Zápis detí do MŠ

Zást. pre MŠ v Oravskej Lesnej oznamuje, že zápis detí do materskej školy na budúci školský rok v Oravskej Lesnej začína 2.5.2018 a končí 31.5.2018.
Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť svoje dieťa v materskej škole v Oravskej Lesnej od septembra 2018 si počas určeného termínu vyzdvihnú v MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť z webovej stránky základnej školy www.zsoravskalesna.sk
Žiadosti budú k dispozícií v každej triede MŠ, alebo u zást. MŠ aj vo vstupných priestoroch MŠ.
Túto žiadosť, riadne vypísanú, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú detským lekárom aj s údajom o očkovaní je potrebné priniesť naspäť do materskej školy v danom termíne, teda najneskôr do 31.5.2018, kde ju treba odovzdať p. zást., alebo p. učiteľkám.
Rodičia detí, ktoré v súčasnom období navštevujú materskú školu a budú pokračovať v dochádzke aj v budúcom školskom roku nepodávajú nové žiadosti o prijatie.

Žiadosť do MŠ (pdf)

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img