Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2023 do 31.1.2024

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2023 do 31.1.2024
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.1.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Povinnosť podať priznanie je povinný:
– daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľnosti k 1.1.2024
– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023
– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023
-daňovník, ktorý nadobudol majetok v dedičskom konaní,
– daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
– daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023 je povinný aj vypísať „tlačivo oznámenie o výmere podlahovej plochy po vzniku poplatkovej povinnosti za rozvoj“
Taktiež občania, ktorým bol majetok zapísaný na liste vlastníctva po ukončení ROEP v roku 2019 a túto povinnosť si do dnešného dňa nesplnili.
Vzhľadom k tomu, že obec je povinná zabezpečovať úlohy súvisiace s chovom psov v obci, prosíme všetkých majiteľov psov aby si dôsledne plnili svoju daňovú povinnosť a podali priznanie k dani za psa.
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť na stránke obce v sekcii Aktuality z obce.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img