Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Lesná