Voľby – Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí budú počas volieb v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID – 19, že majú možnosť voliť doma do špeciálnej volebnej urny. Musia však najneskôr do piatka 28.10.2022 t.j. do zajtra do 12:00 hod telefonicky nahlásiť na Obecný úrad v Oravskej Lesnej zapisovateľke miestnej komisie, že požadujú toto špeciálne hlasovanie. Na základe nahlásenia, príde špeciálna volebná komisia v deň volieb priamo ku voličovi, ktorý je v karanténe a umožní mu voliť. Voliť do špeciálnej urny môžu aj osoby, ktoré žijú s ním v spoločnej domácnosti, musia sa však tiež do uvedeného termínu nahlásiť.
Dôrazne upozorňujeme voličov, aby si so sebou k voľbám nezabudli priniesť aj občiansky preukaz.
Ďalej zdôrazňujeme, že voľby do samosprávy obcí a voľby do orgánom samosprávnych krajov dňa 29.10.2022 budú prebiehať v čase od 7:00 hod. – 20:00 hod.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img