Verejná vyhláška – predĺženie lehoty na predloženie dokladov

Verejná vyhláška