Verejná vyhláška – Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia – “12184-Oravská Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK”

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia – _12184-Oravská Lesná-Jasenovská-Rozšírenie NNK_

 

 

Situácia NNK