Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním (pdf)