Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania (pdf)