Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania – uloženie nového káblového vedenia (pdf)