Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia – Obnova bytovej budovy, BD Oravská Lesná 303

Verejná vyhláška (pdf)