Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Oravská Lesná – Jasenovská- Rozšírenie NNK