Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“.

Občania môžu doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“ je zverejnené aj na internetovej stránke

http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok

alebo na obecnom úrade

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img