Verejná vyhláška – Mgr. Miroslava Vorčáková

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia – Mgr. Miroslava Vorčáková