Verejná vyhláška – Dodatočné povolenie stavby

Dodatočné povolenie stavby – Florek

Kordinačná situácia 630×594 mm