Verejná vyhláška – Alena Holubčíková

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby VV – Alena Holubčíková