Vedúca školskej jedálne prosí rodičov odovzdať zápisný lístok na stravovanie do 31.8.2022

Vedúca školskej jedálne prosí rodičov detí, ktorí sa chcú stravovať v šk. roku 2022/23 aby priniesli vypísaný a podpísaný zápisný lístok do školskej jedálne najneskôr do 31.8 2022 v čase od 7:00 do 15:00 hod. alebo poslali elektronicky emailom na jedalen.zsol@gmail.com

Prihlášku vypisujú všetci žiaci, aj tí, ktorí sa už stravovali v jedálni minulý rok.                    Zápisný lístok nájdete na stránke školy.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img