Uznesenie č. 1 z rokovania Krízového štábu Okresného úradu Námestovo

Uznesenie KŠ OÚ NO 21. 09. 2020 (pdf)