Rozhodnutie o umiestnení stavby – 12729 Oravská Lesná –Flajšová–rozšírenie NNK

Územné rozhodnutie (pdf)