Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Územné_ Rozhodnutie APARTMANOVY DOM3_a 4