Uzavretie novej cesty II/520 z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej v dňoch 13.08.2022 -14.08.2022 v čase od 7.00 do 20.00 hod.

Uzavretie štátnej cesty II/520 z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej v dňoch 13.08.2022 sobota a 14.08.2022 nedeľa v čase od 7.00 do 20.00 hod.
Týmto Vás informujeme, že v sobotu 13.08.2022 a nedeľu 14.08.2022 v čase od 7.00 do 20.00 hod. bude uzavretá cesta II/520 z Novej Bystrice do Oravskej Lesnej z dôvodu konania športového podujatia: „Preteky automobilov do vrchu – PAV Nová Bystrica 2022“
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
vydáva toto p o v o l e n i e podľa § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na úplnú uzávierku cesty II/520 Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica, v ckm 20,130 – 25,412 (kil.) Žiadateľ: Sigma motor, s. r. o., 1. máje 871/13, 460 07 Liberec Druh uzávierky: Úplná. Termín uzávierky: 13. 08. 2022 (sobota) – 14. 08. 2022 (nedeľa) od 07:00 hod. do 20:00 hod. Dôvod uzávierky: Športové podujatie: „Preteky automobilov do vrchu – PAV Nová Bystrica 2022“. Dĺžka uzávierky: 5,282 km
Popis obchádzky: Premávka v oboch smeroch bude presmerovaná cez obce Žilina a Radôstka zo smeru Čadca a cez obce Oravský Podzámok a Zázrivá zo smeru Námestovo. Zodpovedná osoba: Stanislav Firtl; +420 778 792 107

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img