Usmernenie zo zasadnutia ÚKŠ

Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí (pdf)

Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí (pdf)