Usmernenie hlavného hygienika SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_piata aktualizácia (pdf)