Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Usmernenie_HH_SR_k_vysluhovaniu_sviatosti_zmierenia