Usmernenia od 16. 03. 2020

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajni potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajni drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10.prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento
zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do
prevádzky).
C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č,. 377/2004 Z. 2., aby
nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.
D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 5:00 hod. skupinovo vracajú
z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img