Úradné hodiny vo Vianočnom období

Úradné hodiny vo Vianočnom období na Obecnom úrade

V stredu 23.12.2020 bude obecný úrad ZATVORENÝ.

V štvrtok 31.12.2020 bude obecný úrad ZATVORENÝ.

Obecný úrad v našej obci bude od pondelka t. j. 21.12.2020 do 11. 01. 2021 počas pracovných dní otvorený len v čase od 08:30 – 11:30 hod  vybavované budú:

len nevyhnutné prípady ako sú napr. úmrtia alebo iné nevyhnutné situácie, ktoré nastanú. Medzi nevyhnutné úkony nepatria: nahliadnutie do máp, vysporiadanie pozemkov, overenie podpisu, splnomocnenie, žiadosť o súpisné číslo a pod.  Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení. K uhradeniu platieb využite bezhotovostné platby na účet obce IBAN :  SK07 5600 0000 0041 0316 0005, k vybavovaniu ostatnej agendy využite telefonickú linku 043/5593122 a prípadne mailovú komunikáciu: obecnyurad@oravskalesna.sk

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img