UPOZORNENIE !!!

V časti obce Bučina nad cintorínom bol opätovne vysypaný stavebný odpad. UPOZORŇUJEME OBČANOV, aby nesypali svojvoľne odpad do prírody a jej lesných častí, ale aby tento odpad odvážali na ZBERNÝ DVOR na to určený!!! V opačnom prípade bude vinník stíhaný úradom Životného prostredia!!!

5

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img