Ukončenie ROEP

Ľudia v Oravskej Lesnej si po 17-tich rokoch vydýchnu. ROEP bol v našej obci ukončený a do 15. novembra 2018 bude odovzdaný Okresnému úradu v Námestove, aby sa zapísal na listy vlastníctva všetkých vlastníkov, ktorým boli a budú vydané rozhodnutia. Naša obec sa bude môcť lepšie rozvíjať a mladé rodiny nebudú musieť opúšťať Oravskú Lesnú, lebo pozemky budú vysporiadané.

2