Tlačivo na nesúhlas vlastníkov, správcov a nájomcov

Vyjadriť nesúhlas môžu vlastníci, správcovia a nájomca vypísať  na priloženom tlačive: tlačivo na nesúhlas vlastníkov, správcov a nájomcov , ktoré je potrebné vypísať v označených kolónkach zaslať poštou na uvedenú adresu na tlačive nesúhlasu na Ministerstvo životného prostredia SR – doporučene.

 

 

Na základe verejnej vyhlášky, ktorú nájdete  TU – oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu. Oznamujeme vlastníkom, správcom a nájomcom pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou že dňa 10.09. 2021 sa uskutoční prerokovanie so začiatkom o 10:00 hod. na Mestskom úrade Námestovo a dňa 10.09. 2021 zo začiatkom o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Zákamenné. 

 

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img