Testovanie COVID 19 dňa 17. 04. 2021

Počas testovania dňa 17. 04. 2021,

bolo otestovaných 1390 občanov a počet pozitívnych bol

Veľké ďakujem patrí všetkým , ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri testovaní na ochorenie COVID-19

testovanie 03. 04. 2021