Sväté omše od 06. 05. 2020

Drahí bratia a sestry!

Od 6.5.2020 Úrad verejného zdravotníctva dovolil slávenie sv. omší v kostoloch pre obmedzený počet veriacich.

 

Najskôr chcem informovať o čase sv. omší v tomto týždni:

Štvrtok – 14.30 hod.

Piatok – 18.30 hod.

Sobota – 18.30 hod.

Nedeľa – 7.00 hod.; 9.00 hod., 11.00 hod. a 14.00 hod.

 

Od budúceho týždňa bude v pracovné dni (Po – Pia) vždy sv. omša ráno 6.30 hod.popoludní 14.30 hod. V sobotu bude sv. omša večer 18.30 hod. a v nedeľu budú sv. omše o 7.00 hod., 9.00 hod., 11.00 hod. a 14.00 hod.

 

Ponajprv chcem zdôrazniť, že účasť na sv. omšiach od 6. mája 2020 je možná, dobrovoľná, nie nutná!  Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Rovnako naďalej pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií, ktoré je treba využiť.
Nezabúdajme, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Svoju prítomnosť na sv. omšiach nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia! Veriaci nad 65 rokov, ktorí sa chcú zúčastniť v nedeľu sv. omše, nech prednostne využijú sv. omšu o 11.00 hod.  

 

Upozorňujem, že veriaci môžu v laviciach sedieť, pri zachovaní pravidla dvojmetrových odstupov. Podľa tohto nariadenia do nášho farského kostola môže vojsť max. 70 veriacich. Výnimkou je však účasť veriacich, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. V takom prípade by mohli zaujať 27 lavíc s počtom max. 6 osôb. Tak by do kostola mohlo vojsť 160 veriacich.

 

Prosím Vás, aby ste miesta v kostole zaujímali spredu, aby sa ľahšie kontroloval voľný priestor v kostole. V prvom rade nechajte možnosť zúčastniť sa sv. omše tej rodine, na úmysel ktorej sa sv. omša slávi. Ostatní veriaci, ktorí sa chcú zúčastniť sv. omše, ale sa nevmestia do kostola, musia využiť priestor okolo farského kostola, s rovnakou podmienkou dvojmetrových odstupov. V kostole sú miesta na sedenie označené viditeľným spôsobom reflexnou červenou nálepkou! Kto by to nerešpektoval a sedel by na mieste, ktoré nie je označené, bude musieť opustiť kostol! Vchod do kostola bude len jeden a to hlavný, od ZŠ.kostol sa otvorí 30 min pred začatím sv. omše.

 

Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch kňaza a spôsobe slávenia sv. omše. Z toho vyplýva, že budú sv. omše recitované, bez spevu a doprovodu organa.

 

Zo slávenia sv. omší je nutné úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. Vstup a pobyt v kostole je možný len pre tých, ktorí majú prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúškom, šálom, šatkou). Pri vstupe do kostola si veriaci musí dezinfikovať ruky. K tomu bude slúžiť bezdotyková veža na dezinfekciu rúk. Ten, kto bude vstupovať do kostola vloží ruky pod nádobku s dezinfekciou, ktorá cez snímač rozstrieka dezinfekčný prostriedok na ruky bezkontaktne. Potom môže veriaci vojsť do kostola. Dezinfekcia bude umiestnená pri soche sv. Antona Paduánskeho. V kostole je treba dodržiavať respiračnú etiketu (tzn: kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky (znak pokoja nahrádzame úklonom hlavy). Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by sme dýchali na ruky kňaza alebo mimoriadneho rozdávateľa, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by sme tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nami. Ruky si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval. Pred rozdávaním svätého prijímania si ich vydezinfikuje už iba kňaz alebo mimoriadny rozdávateľ. Tí, ktorí budú prijímať Eucharistiu, pred kňazom alebo mimoriadnym rozdávateľom predložia ľavú ruku dlaňou hore. Kňaz alebo mimoriadny rozdávateľ im podá Eucharistiu do dlane a následne prijímateľ Eucharistie si pravou rukou z dlane vezme Eucharistiu a prijme ju ešte pred kňazom alebo mimoriadnym rozdávateľom. Usilujme sa o to, aby sme Eucharistiu takto prijali s čo najväčšou úctou a láskou ku Ježišovi Kristovi. V rade na sväté prijímanie je treba zachovať dvojmetrové odstupy. Pomôckou k tomuto nariadeniu sú na dlažbe kostola červené reflexné pásky. Pri odchode z kostola je potrebné vychádzať s odstupmi aspoň 2 metrov a zabrániť zhlukovaniu (spoločným rozhovorom a debatám so známymi pred kostolom). Lavice majú ostať prázdne, nenechávajte v nich modlitebné knižky, texty, či ružence.

 

Všetkých povzbudzujem k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Rešpektujme pokyny a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko pre to, aby nedochádzalo k zbytočným sporom. Prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

Predchádzajúci článokVýška poplatkov za rok 2020
Ďalší článokReštaurácia Severka

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img