SÚŤAŽNÉ PODKLADY k verejnému obstarávaniu, Predmet zákazky: Nákup záhradných kompostérov

JED-formulár Or Lesná (pdf)

Súťažné podklady Or Lesná (pdf)