STRETNUTIE MAJITEĽOV SÚKROMNÝCH LESOV dňa 28.06.2022 o 17:00 v KD

STRETNUTIE MAJITEĽOV SÚKROMNÝCH LESOV

V utorok 28.júna o 17.00 hod. sa v kultúrnom dome na podnet Lesov SR uskutoční stretnutie majiteľov súkromných lesov v katastri našej obce. Nejedná sa o lesy v správe urbariátu. Predmetom stretnutia bude vysvetlenie spôsobu obhospodarovania týchto porastov a zároveň spresnenie si podmienok za akých môže vlastník porastu vstupovať do lesa za účelom ťažby. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia Lesov SR ako aj Okresného úradu, lesného odboru v Námestove, ktorí Vám bližšie ozrejmia danú problematiku. Prosíme o účasť vlastníkov lesov.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img