Stretnutie vlastníkov chát s poslancami OZ v Oravskej Lesnej

Obec Oravská Lesná
Vás pozýva
na stretnutie majiteľov chát s poslancami OZ v Oravskej Lesnej,
ktoré sa uskutoční v piatok 7.júna o 17.00 hod.
v priestoroch jedálne základnej školy.
Program stretnutia:
1.) Privítanie
2.) Význam dane za ubytovanie
3.) Prezentácia využitia a zhodnotenia prostriedkov z výberu dane za ubytovanie
4.) Odpadové hospodárstvo v obci a zmeny pri využívaní nového zberného dvora
5.) Benefity a propagácia zo strany obce a vzájomná spolupráca
6.) Diskusia
7.) Záver
JUDr. MAREK MAJDIŠ, PhD.
starosta obce

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img