Stavebné povolenie – “Obnova bytovej budovy, BD Oravská Lesná súp.č. 303”

Stavebné povolenie – Obnova bytovej budovy, BD Oravská Lesná s.č. 303 (pdf)