Stavebné povolenie – Jozef Tisoň, rodinný dom

Stavebné povolenie – Jozef Tisoň, rodinný dom