Stavebné povolenie – Ing. Kufel a manželka

Stavebné povolenie – Ing. Kufel (pdf)