Snehová kalamita – INFORMÁCIA

Prosíme občanov o trpezlivosť a porozumenie pri snehovej kalamite v našej obci, nakoľko sa nedajú odhrnúť všetky lokality naraz. Zároveň žiadame občanov, aby neparkovali svoje autá na cestách a miestnych komunikáciách z dôvodu odhŕňania snehu z týchto komunikácií a nebránili tak prejazdnosti záchranných zložiek, autobusovej dopravy a technického odhrnu.

Ďalej prosíme občanov, aby boli opatrní a dávali si pozor okolo technického odhrnu, pretože vodič má pri tejto kalamitnej situácií obmedzený rozhľad. Tiež si dávajte veľký pozor na padajúci sneh zo striech.

Prekontrolujte si množstvo snehu na strechách rodinných domov, hlavne okolo komínov a v prípade starších a osamelých ľudí tento stav nahláste na Obecnom úrade alebo

na tel. čísle: 043/55 93 122.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img