Schválený rozpočet na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021

Schválený rozpočet na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021