Rozhodnutie Okresného úradu Námestovo vo veci vydania povolenia o zmene stavby pred jej dokončením – predĺženie lehoty ukončenia vodnej stavby ORAVSKÁ LESNÁ ČOV a KANALIZÁCIA

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img