Rekonštrukcia zdravotného strediska

Začalo sa prerábať zdravotné stredisko v našej obci, z toho dôvodu prosíme o parkovanie v okolí napr. na parkovisku vedľa zmrzlinového stánku. Ambulancie na zdravotnom stredisku by mali fungovať aj počas rekonštrukcie s vymedzeným priestorom na vstup do ambulancie. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.