Program odpadového hospodárstva obce Oravská Lesná na roky 2016-2020

Program odpadového hospodárstva obce Oravská Lesná na roky 2016-2020 (pdf)