Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ v Oravskej Lesnej

Na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky sa od pondelka 16. 3. 2020 do nedele 29. 3. 2020 prerušuje vyučovanie v ZŠ s MŠ Oravská Lesná. V tomto období budú uzavreté všetky prevádzky našej školy: základná škola, materská škola, školský klub detí, školská jedáleň, telocvičňa a bude tiež zrušené vyučovanie ZUŠ . V piatok 13.03.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu ,s tým že posledné hodiny budú s triednym učiteľom, kde budú žiaci poučení o bezpečnosti a opatreniach proti šíreniu ochorenia, aj  to, akým spôsobom budú zadávané úlohy v období, keď bude škola uzavretá. Pri odchode domov si musia žiaci vziať domov všetky úbory, uteráky a prezuvky na vyčistenie. Krúžková činnosť bude v tento deň zrušená. S  platnosťou  od piatka 12. 3. 2020 do nedele 29. 3. 2020 sa uzatvára telocvičňa pre verejnosť, čiže sa v tomto období rušia všetky bežné aktivity, ktoré v telocvični prebiehajú počas pracovných dní aj víkendov. Zároveň vyzývame všetkých rodičov, aby počas najbližších 14 dní obmedzili vzájomné stretávanie sa detí, čím by sa predišlo šíreniu ochorenia. V prípade, že sa v súvislosti s danou situáciou objavia nové okolnosti, budeme ich zverejňovať na internetovej stránke školy, preto Vás prosíme, aby ste našu stránku priebežne sledovali.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img