Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ v Oravskej Lesnej

Na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky sa od pondelka 16. 3. 2020 do nedele 29. 3. 2020 prerušuje vyučovanie v ZŠ s MŠ Oravská Lesná. V tomto období budú uzavreté všetky prevádzky našej školy: základná škola, materská škola, školský klub detí, školská jedáleň, telocvičňa a bude tiež zrušené vyučovanie ZUŠ . V piatok 13.03.2020 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu ,s tým že posledné hodiny budú s triednym učiteľom, kde budú žiaci poučení o bezpečnosti a opatreniach proti šíreniu ochorenia, aj  to, akým spôsobom budú zadávané úlohy v období, keď bude škola uzavretá. Pri odchode domov si musia žiaci vziať domov všetky úbory, uteráky a prezuvky na vyčistenie. Krúžková činnosť bude v tento deň zrušená. S  platnosťou  od piatka 12. 3. 2020 do nedele 29. 3. 2020 sa uzatvára telocvičňa pre verejnosť, čiže sa v tomto období rušia všetky bežné aktivity, ktoré v telocvični prebiehajú počas pracovných dní aj víkendov. Zároveň vyzývame všetkých rodičov, aby počas najbližších 14 dní obmedzili vzájomné stretávanie sa detí, čím by sa predišlo šíreniu ochorenia. V prípade, že sa v súvislosti s danou situáciou objavia nové okolnosti, budeme ich zverejňovať na internetovej stránke školy, preto Vás prosíme, aby ste našu stránku priebežne sledovali.

 

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img