Prerušená distribúcia elektriny 24.9.2021

Prerušená distribúcia elektriny 24.9.2021