Prerušená distribúcia elektriny 24.9.2021 (3)

Prerušená distribúcia elektriny 24.9.2021 (3)