Prerušená distribúcia elektriny 24.9.2021 (2)

Prerušená distribúcia elektriny 24.9.2021 (2)