Pozvánka na mimoriadne Obecné zastupiteľstvo dňa 07.09.2021

Pozvánka na mimoriadne OZ 07.09.2021