Pokyny pre rodičov, ktorých deti budú od 01. 06. 2020 navštevovať základnú a materskú školu

Základná škola s materskou školou žiada rodičov, ktorých deti  budú od 01.06 t.j. od pondelka  navštevovať základnú alebo materskú školu, aby si prečítali pokyny, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke školy.

www.zsoravskalesna.edupage.org