Platba daní 2018

Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za pevný domový odpad je možné zaplatiť do 20. 04. 2018. 

Pondelok, Utorok a Piatok od 7.30 do 15.00 hodiny.
Streda do 7.30 do 17.00 hodiny.
VO ŠTVRTOK JE NESTRÁNKOVÝ DEŇ.