Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania – Oravská Lesná rozšírenie verejného vodovodu II. etapa

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania