Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img